Insegui l’Arte festival 20-26 aug 2022

Textile installation Inchiostro
på Insegui l’Arte festival, Italien, 20-26 Augusti 2022

Som så ofta är naturen närvarande i Maria Löws design. Den här gången har hon hämtat sin inspiration från trädens lövverk "Jag ville undersöka hur långt jag kunde gå i en upplösning av formen när jag använde tekniken att måla med bläck vått i vått utan att mönstret förlorade sin stringens , ett gränsland mellan figurativt och abstrakt, En abstraktion som jag förstärkte genom att plissera tygerna. Temat förmedlar en kontemplativ och levande känsla som jag vill ta med mig in i mina textilier"

Installation on art festival in Italy